Pracuji jako dobrovolník, je na tom snad něco špatně?

Dobrovolnictví jako záslužná činnost

Dobrovolnictví je činností, která nese v sobě mnoho pozitivního. Pomáháme druhým, přispíváme k dobru komunity a často se cítíme, že jsme součástí něčeho většího než jsme sami. Pomoc potřebným dětem, nemocným nebo starším lidem je často považována za projev lidskosti a empatie. Přesto však dobrovolnictví, ačkoli je obecně chváleno, může mít své úskalí.

dobrovolník

Vyvažování karmy a odhalení rodových křivd

Mnozí z nás začínají dobrovolničit s noblesními úmysly, ale někdy se za tou pohnutkou skrývá více, než na první pohled vidno. Pod povrchem se mohou ukrývat záležitosti z rodinné historie, které ovlivňují naše rozhodnutí. Když se podíváme na hlubší úroveň, můžeme zjistit, že dobrovolničíme jako způsob vyrovnání rodové křivdy nebo těžkého osudu.

Příklad z konstelace

Představme si situaci, kde prapředek naší klientky způsobil vážnou křivdu. Před mnoha desetiletími zabil sousedovu krávu, která však pro sousedy znamenala zdroj mléka, pomáhala jim s orbou pole a v zimě je zahřívala. Toto rozhodnutí prapředka způsobilo sousedům existenční problémy.

 

Rovnováha a obětování

Koncept rovnováhy je v rodinných konstelacích klíčový. Když někdo v rodině způsobí křivdu, musí někdo jiný obětovat, aby byla obnovena harmonie. Toto obětování může být obrovské a ovlivnit různé aspekty života.

Těžký osud a jeho vliv

Obětování v rámci dobrovolnictví může být tak náročné, že může ovlivnit vztahy a psychiku jedince. Někteří dobrovolníci se tolik soustředí na pomoc druhým, že zanedbávají své vlastní děti, vztahy nebo duševní zdraví. Dochází k nerovnováze mezi dáváním a přijímáním.

Zviditelnění pohnutky

Důležitým nástrojem pro odhalení pohnutky k dobrovolnictví může být rodinná konstelace. Tímto procesem můžeme získat hlubší vhled do toho, proč někdo dobrovolničí a co se skrývá za jeho pohnutkou.

Vzdání úcty a odevzdání osudu

V konstelaci se věnujeme nejen klientce, ale i prapředkovi, který způsobil křivdu. Cílem je vzdání úcty k obětem a těžkému osudu, který nese rodinná historie. Tímto krokem můžeme osvobodit klientku od tíhy minulosti.

Závěr

Je důležité si uvědomit, že není nic špatného na dobrovolnictví. Klíčové je však dělat ho s opravdovou pohnutkou pomáhat a inspirativně působit na druhé. Dobrovolnictví by nemělo sloužit k vyrovnání rodových křivek, ale k přinášení pozitivních změn do světa. Pokud máte pocit, že by vám rodinná konstelace mohla pomoci zviditelnit vaše pohnutky a motivace, neváhejte se zúčastnit semináře Rodinné konstelace, kde se můžete podrobně seznámit s tímto terapeutickým nástrojem. Zde vám mohou pomoci objasnit tajemství, která ovlivňují váš život a rozhodnutí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *