Předkonstelační příprava

Předkonstelační příprava - rodinné konstelace

Předkonstelační příprava je klíčovým prvkem při práci s klienty v oblasti rodinných konstelací. Při této přípravě dochází k navázání důvěry a k získání důležitých informací pro samotnou konstelaci. Protože rodinné konstelace se zaměřují na vztahové dynamiky, je důležité mít komplexní pohled na rodinu a její fungování.

Co je cílem předkonstelační přípravy

Předkonstelační příprava je proces, který má za úkol seznámit vás s principy a cíli rodinných konstelací. Můžete si tak lépe uvědomit, co od této metody očekávat a jak může konstelace pomoci řešit konkrétní problémy. Důležitou součástí předkonstelační přípravy je také zjištění rodinné historie klienta a jeho předchozích zkušeností s terapií.

Další důležitou součástí předkonstelační přípravy je stanovení cílů konstelace. Budeme komunikovat o tom, co se bude během konstelace řešit a co se od ní očekává. Tento proces vám umožňuje se lépe připravit na konstelaci a mít jasnou představu o tom, jaké výsledky můžete očekávat.

Je konstelace vhodná metoda?

Předkonstelační příprava má také za úkol ujasnit, zda je rodinná konstelace vhodnou metodou pro vás. Někdy mohou být problémy příliš komplexní a klient potřebuje jinou formu terapie. Předkonstelační příprava nám umožňuje vyhodnotit, zda jsou rodinné konstelace vhodné konrétně pro vás.

Důležitým prvkem předkonstelační přípravy je také navázání vzájemné důvěry. Je třeba si uvědomit, že může dojít na odkrytí citlivých témat.

Předkonstelační příprava – průběh

Předkonstelační příprava zahrnuje vysvětlení samotného procesu konstelace a případných následků, které mohou nastat. Budeme vás informovat o tom, co můžete očekávat od procesu, jaký bude probíhat průběh konstelace a jaké jsou možnosti řešení problému. Je také důležité vysvětlit, že konstelace může vyvolat emoční reakce a že je důležité být připraven na to, co se může stát.

V průběhu předkonstelační přípravy můžete získat také doporučení na další terapii či konzultaci s odborníkem. Máme na zřeteli, že konstelace není univerzálním řešením a že někdy je nutné vám doporučit jiné možnosti, pokud se ukáže, že konstelace není nejvhodnější volbou.

Význam předkonstelační přípravy tedy spočívá v tom, že se připravíte na samotný proces konstelace, jste si vědomi svých pocitů a přání a jste ochotni se otevřít.

U předkonstelační přípravy se řeší platba až na konci setkání. Tady až v momentě, kdy máte pocit, že si zasloužím vaši důvěru.

Cena předkonstelační přípravy je 1 200 Kč