Logo Kompletní konstelace - velké

Varianty konstelací

Jsou různé varianty konstelací.

Dělíme je především na individuální, kterých se účastní pouze průvodce a klient, popř. klientský pár.

Dále pak jsou skupinové konstelace, tedy semináře, kterých se účastní cca 6 – 15 osob. Výhodou těchto seminářů je především to, že se během tohoto setkání můžete v zástupných rolích zúčastnit více konstelačních zakázek a díky tomu si tak nepřímo vyřešit více věcí, které vás mohou tížit.

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metoda, která pomáhá odhalit neviditelné vazby mezi členy rodiny a prozkoumat dynamiku rodinného systému.

Tato metoda umožňuje identifikovat kořeny problémů, které trápí rodinu a najít nové způsoby, jak se vyrovnat s těžkými emocemi a konflikty. Rodinné konstelace posilují vztahy mezi členy rodiny a pomáhají jim navrátit se k vnitřnímu klidu a harmonii.

Rodina - rodinné konstelace
Zdravotní konstelace

Zdravotní konstelace

Zdravotní konstelace jsou metoda, která se zaměřuje na prozkoumání vztahu mezi klientem a jeho zdravotním stavem.

Tato metoda umožňuje odhalit skryté příčiny zdravotních problémů a identifikovat oblasti, které potřebují léčbu. Zdravotní konstelace mohou také pomoci odstranit bloky v těle a navrátit zdraví a rovnováhu do celého organismu. Tato metoda je vhodná pro lidi s různými zdravotními problémy, kteří hledají alternativní způsoby léčby a chtějí se zaměřit na celostní přístup k zdraví a pohodě.

Zdravotní konstelace lze zadat jako zakázku na semináři Rodinné konstelace

Náhledy

Konstelační náhledy jsou zjednodušenou verzí rodinných konstelací, které slouží k rychlému odhalení a pochopení vztahů mezi různými faktory nebo situacemi.

Tato metoda umožňuje získat náhled na složité situace a nalézt nové perspektivy a řešení. Náhledy konstelace jsou užitečné pro jednotlivce, páry, týmy nebo organizace, kteří potřebují získat jasnější představu o souvislostech mezi různými faktory nebo hledají nové způsoby řešení problémů.

Náhledy lze zadat jako zakázku na semináři Rodinné konstelace

Náhledy
Individuální konstelace

Individuální konstelace

Individuální konstelace je setkání, které se koná pouze mezi klientem a konstelátorem. Toto jedinečné setkání se zaměřuje na osobní problémy, těžkosti nebo konflikty, které klient řeší v soukromí svého života.

Individuální konstelace může být také vhodná pro konstelaci s klientským párem, kdy se oba partneři chtějí zaměřit na řešení společných problémů a konfliktů. V průběhu jeden a půl hodinového setkání vás budu inspirovat k tomu, jak najít cestu k novým možnostem a perspektivám, které vám umožní se lépe vyrovnat se životními situacemi.

Předkonstelační příprava

Předkonstelační příprava je proces, který má za úkol seznámit vás s principy a cíli rodinných konstelací. Můžete si tak lépe uvědomit, co od této metody očekávat a jak může konstelace pomoci řešit konkrétní problémy. Důležitou součástí předkonstelační přípravy je také nastínění rodinné historie a vaše předchozích zkušeností s terapií.

Další důležitou součástí předkonstelační přípravy je stanovení cílů konstelace. Budeme komunikovat o tom, co se bude během konstelace řešit a co se od ní očekává. Tento proces vám umožňuje se lépe připravit na konstelaci a mít jasnou představu o tom, jaké výsledky můžete očekávat.

Předkonstelační příprava - rodinné konstelace